26.XII.2017 r.
wtorek, 26 grudnia 2017 00:00

Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika

 1. Dziś czcimy pierwszego męczennika chrześcijaństwa. Uczymy się od św. Szczepana wierności wobec Pana Boga, Kościoła i Ewangelii.

 2. Dziś Msze św. odprawiamy o godz.  7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00 i 18.00.

 3. Ważność uroczystości Bożego Narodzenia podkreśla oktawa, czyli osiem dni szczególnie poświęconych narodzeniu Zbawiciela w Betlejem. Jutro, podczas tej oktawy, przypada święto św. Jana Ewangelisty ,  w czwartek zaś święto świętych młodzianków, dzieci zamordowanych przez Heroda.

 4. W niedzielę ostatni  dzień roku 2017 r. Będziemy dziękować Panu Bogu za ofiarowany nam czas, za wszelkie dobro, które jako mieszkańcy parafii otrzymaliśmy od Chrystusa oraz za to, co dobrego działo się w naszej wspólnocie. To dziękczynienie wypowiemy po przyjęciu Komunii św. podczas każdej Mszy św.

 5. Główne wydarzenia mijającego roku były następujące: wizytacja pasterska ks. biskupa Piotra Libery, poświecenie odnowionego kościoła św. Wawrzyńca, zmiana dwóch ks. wikariuszy i siostry zakrystianki, pielgrzymki do Lichenia, Torunia, Gietrzwałdu i do Augsburga, prymicja ks. Mateusza Kawczyńskiego, pochodzącego z naszej parafii i prymicja opacka o. Józefa Szypulskiego pochodzącego także z naszej parafii, procesje fatimskie z racji 100 lecia objawień w Fatimie, spotkania liturgiczne i formacyjne dla małżeństw, obchody rocznicowe stowarzyszenia "Serce za serce", powołanie rady duszpasterskiej i rady gospodarczej na nową kadencję, przyjęcie wystawy poświęconej bł. Ks. Jerzemu Popiełuszko. Przez cały rok prowadziliśmy zwyczajną pracę duszpasterską a nadto o godz. 8.30,  podczas rorat i spotkań z grupami parafialnymi  były głoszone homilie. Stosownie do okresów liturgicznych siostra zakrystianka przygotowała dekorację przy ołtarzu, więcej osób czytało teksty liturgiczne o godz. 6.30 i 8.30 w dni powszednie, były też chętne osoby do przewodniczenia śpiewom podczas nieobecności pana organisty. W naszym kościele zawsze podczas Mszy św. jest kapłan w konfesjonale, wiele osób  przystępuje do spowiedzi spoza naszej parafii. Były też spotkania z grupami duszpasterskimi i radami parafii.

 6. Sprawy gospodarcze: w kościele św. Trójcy zostały poddane konserwacji dwa obrazy umieszczone w górnej części ołtarzy bocznych, naprawiono 60 kwater szkła witrażowego w oknach kościoła,  przy dzwonnicy zostały wykonane nowe granitowe schody, został naprawiony napęd czterech dzwonów, zakupiono kilka ornatów, alby i komże dla księży i  alby dla ministrantów  oraz inne szaty liturgiczne. K Ż R ufundowały chorągiew maryjną  w 100 lecie objawień fatimskich. Zostały odnowione wszystkie sale parafialne, do sali Nazaret został zakupiony projektor i laptop dla prowadzących zajęcia dla narzeczonych z dekanatu mławskiego.

 7. Gruntownie zostało odnowione wnętrze kościoła św. Wawrzyńca, łącznie z ufundowaniem nowego nagłośnienia i instalacji podświetlającej ten kościół /dzięki zaangażowaniu miasta/, zostały wykonane dwa nagrobki dla  kapłanów pochowanych przy tym kościele, zachowano żelazne elementy z tych nagrobków, zostały odnowione i ustawione po drugiej stronie kościoła. Zostało też wykonane metalowe ogrodzenie ustawione po lewej stronie bramy bocznej. Mamy też nowy obraz Wniebowzięcia NMP, który zostanie przekazany do kaplicy na cmentarzu komunalnym. Pomijam mniejsze prace i zakupy dla parafii.

 8. W 2018 r. będziemy obchodzić rok św. Stanisława Kostki, plan tych obchodów podamy nieco później. Włączymy się też w uroczystości 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Będziemy też organizować pielgrzymki do miejsc świętych  i inicjować wydarzenia podkreślające żywą obecność Ducha Świętego w życiu Kościoła. Jak zawsze podstawą naszej pracy będzie troska o stan wiary w Pana Boga wszystkich parafian i o życie codzienne zgodne z Ewangelią.

 9. W 2018 r. planujemy: oczyścić z kurzu i wszelkich zabrudzeń wnętrze kościoła św. Trójcy, przy pomocy specjalnego podnośnika,  naprawić dolną część ścian  kościoła, gdzie są liczne zabrudzenia i na nowo je  pomalować. Wyremontować podziemia kościoła św. Wawrzyńca, wykonać metalowe ogrodzenie /ok. 80 m/ od strony bocznego wejścia na cmentarz, usunąć kilka drzew z tego cmentarza/ mamy na to usunięcie zgodę konserwatora zabytków/, ufundować nowy obraz Matki Bożej do kościoła św. Wawrzyńca, wykonywać także  inne konieczne prace według bieżących potrzeb.

 10. Bardzo dziękujemy mieszkańcom parafii za udział w życiu parafii, za zaangażowanie w pracę dla dobra duchowego wszystkim członkom grup parafii, rad i stowarzyszeń, wolontariuszom, lektorom, chórowi, scholii i zespołowi "Powołani" i wszystkim wiernym. Bardzo dziękujemy też za materialne wspieranie prowadzonych prac i za bieżące utrzymanie parafii. Każda ofiara, jako dar serca i znak łączności z naszą wspólnotą to przejaw odpowiedzialności za nasze wspólne dobro, które staramy się pomnażać i zachowywać. Wspólnie troszczmy się o nasz kościół św. Trójcy, św. Wawrzyńca, o cmentarz parafialny i o pozostałe budynki parafii.

 11. W czwartek rozpoczniemy kolędę. Prosimy o obecność członków rodzin, o wychodzenie po księdza do domu sąsiada. Przygotowujemy stół nakryty biały obrusem, wodę święconą, ustawiamy krzyż i zapalamy świece. Wspólnie się modlimy  o błogosławieństwo na nowy 2018 rok. Uczniowie powinni mieć zeszyty lub karty ćwiczeń, uczniowie kl. III gimnazjum indeksy do bierzmowania .

 12. Składamy tradycyjną ofiarę kolędową, wspieramy też prace prowadzone w parafii.

Plan kolędy:


28 grudnia 2017 r.  -   czwartek

Nowa Wieś  -  2 ks. - od godz. 9.30

Ul. Nowowiejska  -   2 ks.   -  od godz. 15.30

29 grudnia   2017 r.  -   piątek

Ul. Dzierzgowska, Reja i Rzęgnowska   -  3 ks. - od   godz. 15.30

Ul. Daleka   1 ks.  - od godz.  15.30

30.XII.2017 r.  -  sobota

Modła  -  3 ks. -  od godz. 9.30

Uniszki Cegielnia    i Końce -  1 ks.  - od godz. 9.30

2.I.2018 r.  -  wtorek

Ul. Płocka /domy prywatne/ i ul. Baczyńskiego /do ronda/  -  1 ks. - od godz. 15.30

Ul. Polna  -  1 ks. - od godz. 15.30

Ul. Okólna, Kolbego i Żabieniec -  2 ks. od godz. 15.30

Prosimy o pojazdy z wiosek i z ulic znacznie oddalonych od kościoła.

 
25.XII.2017 r.
poniedziałek, 25 grudnia 2017 00:00

Boże Narodzenie

 1. Po dorocznym obchodzie misterium paschalnego nic nie jest Kościołowi droższe, jak obchód wspomnienia Narodzenia Pańskiego i pierwszych wystąpień Chrystusa. To dokonuje się w okresie Narodzenia i trwa do niedzieli po uroczystości Objawienia Pańskiego /Trzech Króli/. W to ważne święto chrześcijaństwa włącza się cała nasza parafia poprzez okres przygotowań polegający na odprawianiu rorat, przez  rekolekcje adwentowe, poprzez dobre postanowienia i sakrament pokuty, których zwieńczeniem była wieczerza wigilijna i dzielenie się opłatkiem.

 2. Bardzo dziękujemy za wszystkie życzenia nadesłane na adres naszej parafii. Odwzajemniamy się modlitwą i serdeczna pamięcią.

 3. Jako duszpasterze składamy życzenia pokoju Bożego, wielu łask Bożych, zmniejszania napięć i podziałów w rodzinach, w pracy i w życiu społecznym. Życzymy satysfakcji z dobrze wypełnianych zadań życia, zdrowia i miłości najbliższych.

 4. Dziękujemy wszystkim, którzy dziś ubogacają liturgię Bożego Narodzenia, poczynając od Pasterki: zespołowi "Powołani", chórowi parafialnemu, scholii, harcerzom,   lektorom, kantorom, ministrantom  i całej służbie liturgicznej.

 5. Dziękujemy ks. Krzysztofowi i s. Aldonie oraz wszystkim, którzy z nimi pracowali, aby nasz kościół wyglądał tak pięknie i uroczyście, jak  widzimy,  na Boże Narodzenie. Abyśmy mogli cieszyć się ze żłóbka betlejemskiego, z dekoracji wszystkich ołtarzy i całego wnętrza naszej świątyni.

 6. Dziś kolejna Msza św. będzie o godz. 10.00 /chrzty/, 11.30. 13.00 i 18.00.

 7. Jutro w święto św. Szczepana, pierwszego męczennika Msze św. odprawimy o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00  i 18.00. Ofiary złożymy na cele Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku oraz na cele  edukacyjne i formacyjne, za które odpowiada Diecezja Płocka. W ten sposób wspieramy rozwój i dobrą przyszłość naszej Ojczyzny i Kościoła. Wizytę duszpasterską rozpoczniemy w czwartek, 28 grudnia.  Plan  kolędy na najbliższe dni podamy jutro. Jutro także ks. proboszcz przedstawi  główne wydarzenia z życia naszej parafii w 2017 r. oraz plany  na 2018 r.

 8. W sobotę z racji kolędy nie będzie Mszy św. o godz. 18.00. W styczniu Msze św. będziemy odprawiać o godz. 6.30 i 8.30. Nie będzie też modlitw wieczornych o godz. 17.30 i Mszy św. o godz. 18.00.
 
24.XII.2017 r.
niedziela, 24 grudnia 2017 09:47

IV niedziela Adwentu

 1. Dziś  Wigilia. Msze św. odprawiamy o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30 i 13.00. Nie będzie Mszy św. o godz. 18.00. Zachęcamy do zachowania  tradycyjnego charakteru wieczerzy wigilijnej, do śpiewania kolęd, do zostawienia jednego pustego miejsca przy stole i do przygotowania potraw postnych. Do każdego opłatka rozprowadzanego w naszej  parafii jest dołączony obrzęd właściwego przeżycia wieczerzy wigilijnej. Prosimy o wykorzystanie tego obrzędu. Zapraszamy na Pasterkę o godz. 24.00. O godz. 23.30 rozpocznie się tradycyjne oczekiwanie na tę Mszę św. o północy.

 2. Odświętnie przygotowany kościół zawdzięczamy: p. Romanowi Barcikowskiemu, który ofiarował choinki, pp. Zdzisławowi Burakowskiemu, Adamowi Sowińskiemu, Markowi Prejsowi i Mirosławowi Cendrowskiemu, którzy je ustawili w odpowiednich miejscach, pp. Anieli Adamskiej i Grzegorzowi Adamkiewiczowi i s. Aldonie, którzy je przyozdobili. Piękne ozdoby w formie gwiazd wykonała p. Genowefa Bartoszek a hasło przy żłóbku  wykonał p. Józef Pachałko. Nad całością dekoracji na Boże Narodzenie pracowali szczególnie ks. Krzysztof Drzazgowski i s. Aldona, nasza zakrystianka. Wysoki świerk przy plebanii został ozdobiony, dzięki pracy podnośnika p. Adriana Kwiecińskiego, pracy w/w mężczyzn i p. Artura Flisikowskiego. Bardzo dziękujemy wszystkim wymienionym osobom za bezinteresowne zaangażowanie dla dobra naszej parafii.

 3. Jutro Boże Narodzenie, Msze św. odprawimy o godz. 8.30, 10.00 /chrzty/, 11.30, 13.00 i 18.00.

 4. Ojciec Krzysztof Kukliński, pasjonista, który pracuje w Czechach przysłał podziękowanie za pomoc naszej parafii, którą przekazaliśmy w listopadzie br. Bardzo dziękuje za hojne wsparcie i zapewnia o  modlitwie.

 5. Bardzo dziękujemy Siostrom Misjonarkom  Świętej Rodziny za rozprowadzanie świec wigilijnego dzieła pomocy dzieciom /620 świec/ i opłatków wigilijnych / ponad 500 kompletów/duże i małe opłatki z  rodzinnym obrzędem wieczerzy wigilijnej/. Dziękujemy też p. Jerzemu Pieńdykowi za ofiarowanie półek na  książki do biblioteki parafialnej oraz za  przekazanie  szafy na ubrania do mieszkania ks. prefekta.  Dziękujemy również firmie "Imperial" za przywóz z Białegostoku obrazu  maryjnego, który w styczniu zostanie zawieszony w kaplicy na cmentarzu komunalnym.

 6. Powstał społeczny komitet budowy pomnika błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszko. Ten pomnik ma być ustawiony w pobliżu kościoła na OKM /parafia Matki Bożej Królowej Polski/. Komitet budowy pomnika przekazał naszej parafii cegiełki na tę budowę. Zachęcamy do włączenia się w to dobre dzieło poprzez nabywanie  cegiełek i inne formy wsparcia, aby dzięki także  naszej  ofiarności został upamiętniony kapelan Solidarności i obrońca wolności. Przewodniczącym Społecznego Komitetu budowy pomnika jest p. Jan Golec z naszej parafii. Pan Jan Golec kierował także społecznym komitetem budowy pomnika św. Jana Pawła II, który w 2011 r. został ustawiony w centrum Mławy. Cegiełki można nabywać w kancelarii parafii lub po Mszy św. w zakrystii.
 
17.XII.2017 r.
wtorek, 19 grudnia 2017 17:25

III niedziela Adwentu

 1. Ostatni tydzień  Adwentu przygotowuje nas  na spotkanie ze Zbawicielem w tajemnicy Bożego Narodzenia.

 2. Roraty odprawiamy  o godz. 6.30. Dla dzieci  roraty będą w środę także  o godz. 6.30. Dzieci zapraszamy po roratach na przygotowane dla nich śniadanie do sali Nazaret. Na roraty przychodzimy ze świecami.

 3. Za tydzień Wigilia. Msze św. odprawimy o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30 i 13.00. Nie będzie Mszy św. o godz. 18.00. Zachęcamy do zachowania  tradycyjnego charakteru wieczerzy wigilijnej, do śpiewania kolęd, do zostawienia jednego pustego miejsca przy stole i do przygotowania potraw postnych. Do każdego opłatka rozprowadzanego w naszej  parafii jest dołączony obrzęd właściwego przeżycia wieczerzy wigilijnej. Prosimy o wykorzystanie tego obrzędu. Zapraszamy na Pasterkę o godz. 24.00. O godz. 23.30 rozpocznie się tradycyjne oczekiwanie na tę Mszę św. o północy.

 4. Opłatki wigilijne są w sklepie sióstr. Ofiary składane na ręce sióstr będą przeznaczone na remont podziemi kościoła św. Wawrzyńca, który rozpoczniemy w przyszłym roku.  Siostry mają też świece wigilijnego dzieła pomocy dzieciom, przygotowane przez Caritas.

 5. Dziś po Mszy św. o godz. 11.30 będzie spotkanie dla dzieci przygotowujących się do Generalnej Komunii św.

 6. W piątek /22 grudnia/ po Mszy św. o godz. 18.00 będzie katecheza dla rodziców i chrzestnych przed chrztem  dzieci w Boże Narodzenie o godz. 10.00.

 7. Dziś o  godz. 15.00 będzie  zebranie  Rady Gospodarczej na temat prac remontowo budowlanych  w przyszłym roku. Zapraszamy wszystkich członków tej Rady.

 8. W  środę po Mszy św. o godz. 8.30 zostaną przywiezione choinki do naszego kościoła. Zapraszamy chętnych mężczyzn do pomocy przy ich ustawianiu w pobliżu ołtarzy i miejscu, gdzie będzie żłóbek betlejemski.
 
10.XII.2017 r.
niedziela, 10 grudnia 2017 19:49

II niedziela Adwentu


 1. Adwent jest czasem radosnego oczekiwania na przyjście Chrystusa na końcu czasów. Adwent przygotowuje nas także na spotkanie ze Zbawicielem w tajemnicy Bożego Narodzenia.

 2. Roraty będą o godz. 6.30. Dla dzieci  roraty będą w środy Adwentu o godz. 6.30. Dzieci zapraszamy po roratach na przygotowane dla nich śniadanie do sali Nazaret. Na roraty przychodzimy ze świecami.

 3. Dziś  rozpoczynamy się rekolekcje adwentowe w naszej parafii. Serdecznie witamy  rekolekcjonistę  ks. Janusza Wilkowskiego, proboszcza parafii Dębsk. Dziś  Msze św. będą jak w każdą niedzielę. W poniedziałek i we wtorek zaś: dla dzieci ze szkoły  podstawowej o godz. 16.30 /także dla przygotowujących się do I i do Generalnej Komunii św./, dla młodzieży ze szkół średnich i dla kandydatów do bierzmowania o godz. 19.00, dla dorosłych o godz. 6.30 /roraty/, 8.30, 11.30 / w poniedziałek na tę Mszę św. zapraszamy chorych/ i o godz. 18.00. Do sakramentu pokuty zapraszamy w poniedziałek i we wtorek. Plan rekolekcji jest na tablicy ogłoszeń i na stronie parafii.

 4. Dziś modlitwą i darem serca wspieramy Kościół na Wschodzie. Mamy tez świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom przygotowane przez Caritas. Można je nabywać w sklepie sióstr i po Mszy św. w zakrystii.

 5. Panie z  K Ż R zakończyły roznoszenie opłatków wigilijnych.  Bardzo dziękujemy za tę bezinteresowną posługę dla naszej parafii. Opłatki wigilijne od poniedziałku będą także w sklepie sióstr naprzeciw kościoła św. Trójcy. Ofiary składane na ręce sióstr będą przeznaczone na remont podziemi kościoła św. Wawrzyńca, który rozpoczniemy w przyszłym roku.

 6. Dziś  po Mszy św. o 11.30  będzie  spotkanie przygotowujące do I Komunii św. Za tydzień także po Mszy św. o godz. 11.30 będzie spotkanie dla dzieci przygotowujących się do Generalnej Komunii św.

 7. W piątek po Mszy św. o godz. 18.00 będzie katecheza dla rodziców i chrzestnych przed chrztem za tydzień o godz. 10.00.

 8. W przyszłą niedzielę   o godz. 15.00 będzie  zebranie  Rady Gospodarczej na temat prac remontowo budowlanych  w przyszłym roku. Zapraszamy wszystkich członków tej Rady.

 9. Za tydzień ofiary na tacę złożymy na pokrycie kosztów instalacji nagłaśniającej w kościele św. Wawrzyńca, która została tam zamontowana.
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 29