18.III.2018 r.
poniedziałek, 19 marca 2018 18:12

V niedziela Wielkiego Postu

 

 1. Dziś   rozpoczynamy  rekolekcje wielkopostne, które będą trwały do środy 21 marca. Od poniedziałku do środy zapraszamy na rekolekcje: dorosłych na godz. 6.30, 16.30 i 18.00, uczniów z ZPO nr 1 i przedszkolaków na godz. 8.30, uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 i ze Społecznej Szkoły Wyspianum na godz. 11.00 , młodzież,  która pracuje lub uczy się na godz. 19.00 /w poniedziałek i we wtorek/  W poniedziałek o godz. 16.30 będzie Msza św. dla rodziców z małymi dziećmi i błogosławieństwo dzieci.  We wtorek o godz. 16.30 będzie Msza św. dla chorych z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych. W środę o godz. 16.30  zaś Msza św. i kazanie dla rodziców wychowujących dzieci. Wyjazdy do chorych w domach będą w środę /21 marca/ od godz. 14.30. Prosimy o zgłaszanie tych chorych do 20 marca w kancelarii lub w zakrystii. Plan rekolekcji jest na tablicy ogłoszeń i na stronie parafii. Prosimy o  udział w rekolekcjach. Spowiedź będzie od poniedziałku do środy. Rekolekcje będzie prowadził ks. Krzysztof Jończyk, proboszcz parafii Sadłowo k. Rypina.

 2. W czasie rekolekcji kancelaria nie będzie czynna.

 3. Msze św. zamówione od 19 do 21 marca na godz. 10.00 i 11.30 odprawimy o godz. 11.00 z racji zmiany godzin  nabożeństw rekolekcyjnych, po odbytych wcześniej rekolekcjach dla młodzieży szkół średnich.

 4. W ostatni poniedziałek odbyło się spotkanie komitetu budowy pomnika bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Mławie. Pomnik ma być ustawiony przy wejściu na teren parafii MBKP. Nasza parafia otrzymała cegiełki do   rozprowadzenia na pokrycie kosztów budowy tego pomnika. Zachęcamy do ich nabywania  i do przyłączenia się w ten sposób do tej społecznej inicjatywy. Pomnik ma powstać dzięki wspólnej ofiarności mieszkańców naszego miasta. Cegiełki można nabyć po Mszy św. w zakrystii lub w kancelarii parafialnej.  Wszyscy ofiarodawcy będą zapisani w specjalnej księdze wdzięczności, liczy się każde wsparcie upamiętnienia duszpasterza bardzo zasłużonego dla naszej Ojczyzny.

 5. Dziś  po Mszy św. o godz. 11.30 będzie spotkanie dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

 6. Polecamy tygodnik Gość Niedzielny z cyklem artykułów o ojcu Pio oraz piątej rocznicy pontyfikatu ojca św. Franciszka.

 7. W czwartek o godz. 18.45 w kościele farnym w Ciechanowie będzie koncert zespołu "Mazowsze" zorganizowany przez panią poseł Annę Cicholską, marszałka województwa p. Adama Struzika i miejscowych duszpasterzy. Nasza parafia otrzymała  również zaproszenie na ten koncert, stąd ta informacja.

 8. W piątek będzie miejska Droga Krzyżowa. Rozpocznie się po Mszy św. o godz. 18.00 od kościoła MBKP, przejdzie tradycyjną trasą do kościoła św. Wawrzyńca. W tym roku nasza parafia odpowiada za to nabożeństwo wielkopostne.  Zachęcamy do licznego udziału. Tego dnia w naszym kościele nie będzie nabożeństw Drogi Krzyżowej.

 9. Za tydzień Niedziela Palmowa. Główne nabożeństwo  i procesja z palmami wokół kościoła rozpocznie się o godz. 11.30. Palmy będziemy poświęcać podczas każdej Mszy św. Gorzkie Żale odprawimy o godz. 17.15 z kazaniem pasyjnym.

 10. Dzięki Caritas naszej diecezji mamy baranki wielkanocne. Caritas prowadzi różne dzieła charytatywne. Dziś te baranki możemy nabyć /w cenie 5 zł./ u pań z K Ż R po Mszy św.  Zachęcamy do wspierania działalności Caritasu.

 

 

 
11.III.2018 r.
środa, 14 marca 2018 21:04

IV niedziela Wielkiego Postu

 1. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej odprawiamy w piątki w  Wielkim Poście: dla dzieci o godz. 16.30, dla dorosłych o godz. 17.15. Zachęcamy do udziału w tych tradycyjnych nabożeństwach Wielkiego Postu. Gorzkie Żale odprawiamy  zaś w niedziele Wielkiego Postu o godz. 17.15.

 2. Za  tydzień  rozpoczną się rekolekcje wielkopostne, które będą trwały do środy 21 marca. Od poniedziałku do środy zapraszamy na rekolekcje: dorosłych na godz. 6.30, 16.30 i 18.00, uczniów z ZPO nr 1 i przedszkolaków na godz. 8.30, uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 i ze Społecznej Szkoły Wyspianum na godz. 11.00 , młodzież,  która pracuje lub uczy się na godz. 19.00 /w poniedziałek i we wtorek/ . W poniedziałek o godz. 16.30 będzie Msza św. dla rodziców z małymi dziećmi i błogosławieństwo dzieci.  We wtorek o godz. 16.30 będzie Msza św. dla chorych z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych. W środę o godz. 16.30  zas Msza św. i kazanie dla rodziców wychowujących dzieci. Wyjazdy do chorych w domach będą w środę /21 marca/ od godz. 14.30. Prosimy o zglasznie tych chorych do 20 marca w kancelarii lub w zakrystii. Plan rekolekcji jest na tablicy ogłoszeń. Prosimy o takie organizowanie czasu, aby każdy z mieszkańców parafii brał udział w tych rekolekcjach. Spowiedź będzie od poniedziałku do środy. Rekolekcje będzie prowadził ks. Krzysztof Jończyk, proboszcz parafii Sadłowo k. Rypina.

 3. Msze św. zamówione od 19 do 21 marca na godz. 10.00 i 11.30 odprawimy o godz. 11.00 z racji zmiany godzin  nabożeństw rekolekcyjnych, po odbytych wcześniej rekolekcjach dla młodzieży szkół średnich.

 4. Za tydzień po Mszy św. o godz. 11.30 będzie spotkanie dla dzieci przygotowujących  się  do I Komunii św.

 5. Polecamy tygodnik Gość Niedzielny z cyklem artykułów o ojcu Pio, oraz na temat  najmniejszego miasta w Polsce, które posiada liczne zabytki.

 6. Dziś  o godz. 15.00 będzie zebranie  dorosłych lektorów w Sali Nazaret. Zachęcamy nowe osoby do czytanie Pisma św. podczas Mszy św. w naszym kościele i o przybycie na to spotkanie.

 7. Dzięki Caritas naszej diecezji mamy baranki wielkanocne. Caritas prowadzi różne dzieła charytatywne. Dziś te baranki możemy nabyć /w cenie 5 zł./ u pań z K Ż R po Mszy św. Jest to jedna z form wspierania działalności Caritasu. Zachęcamy do tej formy pomocy na rzecz potrzebujących.

 
4.III.2018 r.
poniedziałek, 05 marca 2018 21:07

III niedziela Wielkiego Postu

 1. W czasie Wielkiego Postu rozważamy mękę Pana Jezusa, więcej się modlimy, przygotowujemy się do dobrego przeżycia Wielkanocy.

 2. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej odprawiamy w piątki w  Wielkim Poście: dla dzieci o godz. 16.30, dla dorosłych o godz. 17.15. Zachęcamy do udziału w tych tradycyjnych nabożeństwach Wielkiego Postu. Gorzkie Żale odprawiamy  zaś w niedziele Wielkiego Postu o godz. 17.15.

 3. Dziś  po Mszy św. o godz. 11.30  będzie nabożeństwo eucharystyczne z racji pierwszej niedzieli miesiąca.

 4. Dziś  o godz. 15.00 będzie zebranie  grupy Adsum Domine.

 5. W piątek po Mszy św. o godz. 18.00 będzie katecheza dla rodziców i chrzestnych przed chrztem dzieci za tydzień o godz. 10.00. Będzie chrzest dzieci także we Wielkanoc /1 kwietnia/ o godz. 10.00.

 6. Za dwa tygodnie rozpoczną się rekolekcje wielkopostne, które będą trwały do środy. Plan rekolekcji jest na tablicy ogłoszeń. Prosimy o takie organizowanie czasu, aby każdy z mieszkańców parafii brał udział w tych rekolekcjach. Spowiedź będzie od poniedziałku do środy. Szczegółowy plan  rekolekcji podamy za tydzień.

 7. W naszej parafii jest 14 Kół  Żywego Różańca. Są też inne wspólnoty różańcowe. Ostatnio po rezygnacji  kilku  zelatorek,  ich obowiązki przejęły inne osoby. Każda Róża Różańcowa liczy 20 członków. Spotkania zelatorów odbywają się w pierwszą sobotę miesiąca. Dziękujemy wszystkim, którzy modlą się na różańcu. Prosimy wspólnot różańcowe  o modlitwę w intencji rekolekcji wielkopostnych oraz o nowe powołania kapłańskie  i zakonne.

 8. Polecamy tygodnik Gość Niedzielny z cyklem artykułów o ojcu Pio, o nabożeństwie Gorzkich Żali oraz o świeckich zakonnikach zwanych tercjarzami.

 9. Za tydzień o godz. 15.00 będzie zebranie  dorosłych lektorów w Sali Nazaret. Zachęcamy nowe osoby do czytanie Pisma św. podczas Mszy św. w naszym kościele i o przybycie na to spotkanie.

 10. Za tydzień ofiary na tacę złożymy na kwiaty do dekoracji Grobu Pana Jezusa w naszym kościele.

 

 
25.II.2018 r.
niedziela, 25 lutego 2018 19:50

II niedziela Wielkiego Postu

 1. Wielki Post przez modlitwę, jałmużnę i zachowanie postu otwiera  na działanie Ducha Świętego, który skłania nas do nawrócenia, dobrych postanowień i życia w łączności z Chrystusem.

 2. Rekolekcje parafialne będą w dniach 18  -  21.III. 2018 r. Plan rekolekcji znajduje się na tablicy ogłoszeń i na stronie parafii.

 3. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej odprawiamy w piątki w  Wielkim Poście: dla dzieci o godz. 16.30, dla dorosłych o godz. 17.15. Zachęcamy do udziału w tych tradycyjnych nabożeństwach Wielkiego Postu.

 4. Gorzkie Żale  odprawiamy w niedziele Wielkiego Postu o  godz. 17.15 z kazaniem pasyjnym.

 5. W czwartek, 1 marca, o godz. 18.00 w parafii św. Rodziny będzie Msza św. w intencji żołnierzy wyklętych z programem patriotycznym przygotowanym przez młodzież z Zespołu Szkół nr 4 w Mławie, po Mszy św. zaś złożenie kwiatów przy pomniku im poświęconym. Zachęcamy do udziału.

 6. W piątek tego tygodnia przypada pierwszy piątek miesiąca. Będziemy spowiadać podczas Mszy św. o godz. 6.30, 8.30 i 18.00  oraz podczas nabożeństw Drogi Krzyżowej. Tego dnia nie będziemy odwiedzać chorych w domach z posługą sakramentalną. Wyjazdy do chorych będą podczas rekolekcji wielkopostnych dnia 21 marca / w środę od godz. 14.30/.

 7. W sobotę po nabożeństwie różańcowym będzie spotkanie formacyjne zelatorów K Z R.

 8. Za tydzień po Mszy św. o godz. 11.30  będzie nabożeństwo eucharystyczne z racji pierwszej niedzieli miesiąca.

 9. Za tydzień o godz. 15.00 będzie zebranie  grupy Adsum Domine.

 10. W ostatnim tygodniu kupiliśmy 2000 litrów oleju opałowego do ogrzewania kościoła.

 11. W sklepie sióstr są do nabycia, przygotowane przez Caritas,  baranki wielkanocne. Dzieci w szkołach otrzymały już skarbonki jałmużny wielkopostnej.

 

 

 

 
18.II.2018 r.
niedziela, 18 lutego 2018 18:35

I niedziela Wielkiego Postu

 1. Wielki Post przez modlitwę, jałmużnę i zachowanie postu otwiera nas na działanie Ducha Świętego, który skłania nas do nawrócenia, dobrych postanowień i życia w łączności z Chrystusem.

 2. W środę i w czwartek tego tygodnia będą rekolekcje wielkopostne w I LO,  ZS nr4 i  dla ACK. W piątek na godz. 11.00 zapraszamy młodzież tych szkół do sakramentu pokuty i na Mszę św. Rekolekcje będzie prowadzić wspólnota "Głos Pana"  ze Skierniewic.

 3. Rekolekcje parafialne będą w dniach 18  -  21.III. 2018 r. Plan rekolekcji znajduje się na tablicy ogłoszeń i na stronie parafii.

 4. Dziś po Mszy św. o godz. 11.30 będzie spotkanie dla dzieci przygotowujących się  do Komunii św. Generalnej.

 5. Sakramentu bierzmowania udzieli ks. biskup Roman Marcinkowski dnia 5 czerwca/wtorek/ o godz. 17.00.

 6. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej będą w piątki w  Wielkim Poście: dla dzieci o godz. 16.30, dla dorosłych o godz. 17.15. Zachęcamy do udziału w tych tradycyjnych nabożeństwach Wielkiego Postu.

 7. Gorzkie Żale będziemy odprawiać w niedziele Wielkiego Postu o  godz. 17.15 z kazaniem pasyjnym.

 8. W sklepie sióstr są do nabycia, przygotowane przez Caritas,  baranki wielkanocne. Dzieci w szkołach otrzymają skarbonki jałmużny wielkopostnej. Caritas zachęca do przekazywania 1 % podatku. Nr KRS znajduje się na plakacie wywieszonym na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Fundacji.

 9. Salezjańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia w Lutomiersku  przyjmuje zapisy na rok szkolny 2018/19 po gimnazjum iż przygotowaniem muzycznym. Szkoła posiada internat, przedmiotem głównym są organy. Bliższe informacje na plakacie i na stronie szkoły.

 10. Siostry Nazaretanki prowadza Prywatne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Międzynarodowymi. Warszawa, ul. Czerniakowska 137. Dzień  otwarty będzie 7 kwietnia w godz. 11.00 -  14.00. Bliższe informacje na tablicy ogłoszeń.

 11. W dniach 27.VI.  -  6.VII. br. będzie diecezjalna pielgrzymka z racji Roku św. Stanisława Kostki. Trasa 9 dniowej pielgrzymki wiedzie przez Austrię, Włochy i Niemcy. Zapisy do 28 lutego. Bliższe informacje w kancelarii.
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 39