6.I.2018 r.
niedziela, 07 stycznia 2018 20:28

Uroczystość Objawienia Pańskiego

Trzech Króli

 1. Dziś w  uroczystość Trzech Króli, Msze św. odprawiamy według porządku niedzielnego. Poświęconą kredą na drzwiach domów piszemy +K +M +B 2018 r. Bierzemy z kościoła kredę. Przy tej okazji  składamy ofiarę na rzecz Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny pracujących w naszej parafii.

 2. Dziś przypada 21 rocznica święceń biskupich J.E. Biskupa Płockiego, Piotra Libery. Módlmy się  w intencji naszego pasterza.

 3. Dziękujemy za ofiary złożone dziś na cele misyjne. Cały Kościół wspiera działalność misyjną modlitwą i ofiarą.

 4. Dziś w Gościu Niedzielnym są informacje o nowym biskupie Paryża, który od stycznia jest pasterzem najważniejszej diecezji francuskiej oraz o tym, jak powstawał bursztynowy ołtarz w Gdańsku. Zachęcamy do nabywania tego tygodnika.

 5. Zachęcamy do odwiedzania naszej biblioteki parafialnej, która znajduje się w II klatce plebanii, na parterze. Pracują w niej społecznie dwie panie, które umieszczają na tablicy ogłoszeń zachęty do czytania interesujących książek. Bardzo dziękujemy  za tę potrzebną i ważną pracę. Biblioteka jest czynna w poniedziałki i w czwartki w godz. 15.00  -  17.00.

 

 
1 stycznia 2018 r.
poniedziałek, 01 stycznia 2018 12:18

1 stycznia 2018 r.

 1. Dziś uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Jest to jednocześnie Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Matce Bożej polecamy tę ważną intencję wszystkich ludzi dobrej woli, abyśmy mogli cieszyć się pokojem.

 2. Wszystkim mieszkańcom parafii życzymy, z okazji Nowego 2018  Roku, opieki Matki Bożej, błogosławieństwa i wszelkiej pomyślności w życiu rodzinnym, zawodowym i osobistym. Życzymy pokoju w sercach, nadziei i miłości najbliższych.

 3. Kilka dni temu rozpoczęliśmy kolędę. Dziękujemy za wspólną modlitwę, za zainteresowanie życiem parafii, za ofiary kolędowe i za ofiary na prace remontowe zaplanowane na bieżący rok. 14 stycznia o godz. 11.30 poświecimy nowy obraz Matki Bożej do kaplicy na cmentarzu komunalnym.

 4. W czwartki stycznia  nie będzie całodziennej adoracji eucharystycznej.

 5. Dziś kolejna Msza św. będzie o godz. 10.00, 11.30, 13.00  i 18.00.

 6. Dziś rozpoczyna się rok poświęcony św. Stanisławowi Kostce, który jest patronem dzieci i młodzieży a także głównym patronem diecezji płockiej. Na frontonie naszego kościoła jest umieszczony baner poświęcony św. Stanisławowi Kostce. Uczymy się od niego ważnej prawdy o naszym powołaniu do stałej  łączności z Panem Bogiem.

 7. Zachęcamy do modlitwy przy żłóbku, który jest w  naszym kościele. Rodziców prosimy, aby podeszli do żłóbka z dziećmi i popatrzyli  na żłóbek, wyjaśniając w prosty sposób  swoim dzieciom jego znaczenie dla wiary w Boga.

 8. Chorych w domach odwiedzimy w pierwszy piątek miesiąca po godz. 11.00. Nowych chorych do odwiedzania z posługą sakramentalną można zgłaszać w kancelarii lub w zakrystii.

 9. W sobotę po Mszy św. o godz. 8.30 nie będzie wspólnie odmawianego różańca. Nie będzie też zebrania zelatorów.

 10. W sobotę uroczystość Objawienia Pańskiego, Trzech Króli. Msze św. będą według rozkładu niedzielnego. Tego dnia poświęcamy kredę i kadzidło, które przygotowują siostry zakonne. Ofiary  przy okazji pobieranie kredy i kadzidła składamy na rzecz sióstr, pracujących w naszej parafii.  Taca z Trzech Króli  jest od lat przeznaczana  na cele misyjne Kościoła.
 
31.XII.2017 r.
poniedziałek, 01 stycznia 2018 12:11

Niedziela po Narodzeniu Pańskim, święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa

 1. Dziś dziękujemy Panu Bogu za dar  Świętej Rodziny. Uczymy się też dobrego przeżywania łączności z naszą rodziną. Pamiętamy o naszych najbliższych. Odnawiamy więzi z naszą parafią, która przez życie wiary, głoszone Słowo Boże  i sakramenty święte  jest oparciem dla naszego życia. Dziś dziękujemy też Panu Bogu za ofiarowany nam czas w ostatni dzień 2017 r. Modlitwy dziękczynne i prośby o błogosławieństwo w kolejnym roku wypowiemy po Komunii św.

 2. Jutro uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Pierwszy dzień Nowego 2018 r. Msze św. odprawimy o godz. 8.30, 10.00, 11.30, 13.00 i 18.00. Opiece Matki Bożej polecamy wszystkich mieszkańców parafii.

 3. We wtorek, środę i czwartek Mszę św. odprawimy o godz. 6.30, i 8.30. Nie będzie Mszy św. o godz. 18.00.

 4. W styczniu z racji kolędy kancelaria parafialna będzie czynna tylko do południa w godz. 9.30  -  11.00.

 5. W sobotę, 6 stycznia, uroczystość Objawienia Pańskiego, Trzech Króli. Msze św. będą o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00 i 18.00.

 6. Za tydzień, 7 stycznia, o 11.30 będą jasełka przygotowane przez uczniów ze szkoły podstawowej nr 1 pod  kierunkiem nauczycieli.

 7. Za tydzień po  Mszy św. o godz. 13.00 będzie katecheza dla kandydatów do bierzmowania.

Plan kolędy

2 stycznia 2018 r.  -   wtorek

Ul. Płocka, domy prywatne i ul. Baczyńskiego /do ronda/  -  1 ks.

Ul. Polna   1 ks.

Ul. Okólna, Kolbego i Żabieniec  -  2 ks.

3 stycznia  2018 r.  -  środa

Ul. Świerkowa, Osiedlowa i Nadrzeczna  -  1 ks.

Ul. Narutowicza /domy prywatne/ i ul. Kochanowskiego -  1 ks.

Ul. Browarna  -  1 ks.

Ul. Grzebskiego, domy prywatne  -  1 ks.

4 stycznia 2018 r.  -  czwartek

Ul. Targowa, ul. Padlewskiego, Łąkowa i Spokojna  -  4 ks.

5 stycznia   2018 r. -  piątek

Ul. Długa, blok nr 9 i blok nr 9a  -  4 ks.

8 stycznia  2018 r.  -    poniedziałek

Ul. Zabrody  -  2 ks.

ul. Wiśniowa, Malinowa, Poziomkowa i Piaskowa  -  2 ks.

Początek kolędy o godz. 15.30. Prosimy o pojazdy z ulic znacznie oddalonych od kościoła.

 
26.XII.2017 r.
wtorek, 26 grudnia 2017 00:00

Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika

 1. Dziś czcimy pierwszego męczennika chrześcijaństwa. Uczymy się od św. Szczepana wierności wobec Pana Boga, Kościoła i Ewangelii.

 2. Dziś Msze św. odprawiamy o godz.  7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00 i 18.00.

 3. Ważność uroczystości Bożego Narodzenia podkreśla oktawa, czyli osiem dni szczególnie poświęconych narodzeniu Zbawiciela w Betlejem. Jutro, podczas tej oktawy, przypada święto św. Jana Ewangelisty ,  w czwartek zaś święto świętych młodzianków, dzieci zamordowanych przez Heroda.

 4. W niedzielę ostatni  dzień roku 2017 r. Będziemy dziękować Panu Bogu za ofiarowany nam czas, za wszelkie dobro, które jako mieszkańcy parafii otrzymaliśmy od Chrystusa oraz za to, co dobrego działo się w naszej wspólnocie. To dziękczynienie wypowiemy po przyjęciu Komunii św. podczas każdej Mszy św.

 5. Główne wydarzenia mijającego roku były następujące: wizytacja pasterska ks. biskupa Piotra Libery, poświecenie odnowionego kościoła św. Wawrzyńca, zmiana dwóch ks. wikariuszy i siostry zakrystianki, pielgrzymki do Lichenia, Torunia, Gietrzwałdu i do Augsburga, prymicja ks. Mateusza Kawczyńskiego, pochodzącego z naszej parafii i prymicja opacka o. Józefa Szypulskiego pochodzącego także z naszej parafii, procesje fatimskie z racji 100 lecia objawień w Fatimie, spotkania liturgiczne i formacyjne dla małżeństw, obchody rocznicowe stowarzyszenia "Serce za serce", powołanie rady duszpasterskiej i rady gospodarczej na nową kadencję, przyjęcie wystawy poświęconej bł. Ks. Jerzemu Popiełuszko. Przez cały rok prowadziliśmy zwyczajną pracę duszpasterską a nadto o godz. 8.30,  podczas rorat i spotkań z grupami parafialnymi  były głoszone homilie. Stosownie do okresów liturgicznych siostra zakrystianka przygotowała dekorację przy ołtarzu, więcej osób czytało teksty liturgiczne o godz. 6.30 i 8.30 w dni powszednie, były też chętne osoby do przewodniczenia śpiewom podczas nieobecności pana organisty. W naszym kościele zawsze podczas Mszy św. jest kapłan w konfesjonale, wiele osób  przystępuje do spowiedzi spoza naszej parafii. Były też spotkania z grupami duszpasterskimi i radami parafii.

 6. Sprawy gospodarcze: w kościele św. Trójcy zostały poddane konserwacji dwa obrazy umieszczone w górnej części ołtarzy bocznych, naprawiono 60 kwater szkła witrażowego w oknach kościoła,  przy dzwonnicy zostały wykonane nowe granitowe schody, został naprawiony napęd czterech dzwonów, zakupiono kilka ornatów, alby i komże dla księży i  alby dla ministrantów  oraz inne szaty liturgiczne. K Ż R ufundowały chorągiew maryjną  w 100 lecie objawień fatimskich. Zostały odnowione wszystkie sale parafialne, do sali Nazaret został zakupiony projektor i laptop dla prowadzących zajęcia dla narzeczonych z dekanatu mławskiego.

 7. Gruntownie zostało odnowione wnętrze kościoła św. Wawrzyńca, łącznie z ufundowaniem nowego nagłośnienia i instalacji podświetlającej ten kościół /dzięki zaangażowaniu miasta/, zostały wykonane dwa nagrobki dla  kapłanów pochowanych przy tym kościele, zachowano żelazne elementy z tych nagrobków, zostały odnowione i ustawione po drugiej stronie kościoła. Zostało też wykonane metalowe ogrodzenie ustawione po lewej stronie bramy bocznej. Mamy też nowy obraz Wniebowzięcia NMP, który zostanie przekazany do kaplicy na cmentarzu komunalnym. Pomijam mniejsze prace i zakupy dla parafii.

 8. W 2018 r. będziemy obchodzić rok św. Stanisława Kostki, plan tych obchodów podamy nieco później. Włączymy się też w uroczystości 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Będziemy też organizować pielgrzymki do miejsc świętych  i inicjować wydarzenia podkreślające żywą obecność Ducha Świętego w życiu Kościoła. Jak zawsze podstawą naszej pracy będzie troska o stan wiary w Pana Boga wszystkich parafian i o życie codzienne zgodne z Ewangelią.

 9. W 2018 r. planujemy: oczyścić z kurzu i wszelkich zabrudzeń wnętrze kościoła św. Trójcy, przy pomocy specjalnego podnośnika,  naprawić dolną część ścian  kościoła, gdzie są liczne zabrudzenia i na nowo je  pomalować. Wyremontować podziemia kościoła św. Wawrzyńca, wykonać metalowe ogrodzenie /ok. 80 m/ od strony bocznego wejścia na cmentarz, usunąć kilka drzew z tego cmentarza/ mamy na to usunięcie zgodę konserwatora zabytków/, ufundować nowy obraz Matki Bożej do kościoła św. Wawrzyńca, wykonywać także  inne konieczne prace według bieżących potrzeb.

 10. Bardzo dziękujemy mieszkańcom parafii za udział w życiu parafii, za zaangażowanie w pracę dla dobra duchowego wszystkim członkom grup parafii, rad i stowarzyszeń, wolontariuszom, lektorom, chórowi, scholii i zespołowi "Powołani" i wszystkim wiernym. Bardzo dziękujemy też za materialne wspieranie prowadzonych prac i za bieżące utrzymanie parafii. Każda ofiara, jako dar serca i znak łączności z naszą wspólnotą to przejaw odpowiedzialności za nasze wspólne dobro, które staramy się pomnażać i zachowywać. Wspólnie troszczmy się o nasz kościół św. Trójcy, św. Wawrzyńca, o cmentarz parafialny i o pozostałe budynki parafii.

 11. W czwartek rozpoczniemy kolędę. Prosimy o obecność członków rodzin, o wychodzenie po księdza do domu sąsiada. Przygotowujemy stół nakryty biały obrusem, wodę święconą, ustawiamy krzyż i zapalamy świece. Wspólnie się modlimy  o błogosławieństwo na nowy 2018 rok. Uczniowie powinni mieć zeszyty lub karty ćwiczeń, uczniowie kl. III gimnazjum indeksy do bierzmowania .

 12. Składamy tradycyjną ofiarę kolędową, wspieramy też prace prowadzone w parafii.

Plan kolędy:


28 grudnia 2017 r.  -   czwartek

Nowa Wieś  -  2 ks. - od godz. 9.30

Ul. Nowowiejska  -   2 ks.   -  od godz. 15.30

29 grudnia   2017 r.  -   piątek

Ul. Dzierzgowska, Reja i Rzęgnowska   -  3 ks. - od   godz. 15.30

Ul. Daleka   1 ks.  - od godz.  15.30

30.XII.2017 r.  -  sobota

Modła  -  3 ks. -  od godz. 9.30

Uniszki Cegielnia    i Końce -  1 ks.  - od godz. 9.30

2.I.2018 r.  -  wtorek

Ul. Płocka /domy prywatne/ i ul. Baczyńskiego /do ronda/  -  1 ks. - od godz. 15.30

Ul. Polna  -  1 ks. - od godz. 15.30

Ul. Okólna, Kolbego i Żabieniec -  2 ks. od godz. 15.30

Prosimy o pojazdy z wiosek i z ulic znacznie oddalonych od kościoła.

 
25.XII.2017 r.
poniedziałek, 25 grudnia 2017 00:00

Boże Narodzenie

 1. Po dorocznym obchodzie misterium paschalnego nic nie jest Kościołowi droższe, jak obchód wspomnienia Narodzenia Pańskiego i pierwszych wystąpień Chrystusa. To dokonuje się w okresie Narodzenia i trwa do niedzieli po uroczystości Objawienia Pańskiego /Trzech Króli/. W to ważne święto chrześcijaństwa włącza się cała nasza parafia poprzez okres przygotowań polegający na odprawianiu rorat, przez  rekolekcje adwentowe, poprzez dobre postanowienia i sakrament pokuty, których zwieńczeniem była wieczerza wigilijna i dzielenie się opłatkiem.

 2. Bardzo dziękujemy za wszystkie życzenia nadesłane na adres naszej parafii. Odwzajemniamy się modlitwą i serdeczna pamięcią.

 3. Jako duszpasterze składamy życzenia pokoju Bożego, wielu łask Bożych, zmniejszania napięć i podziałów w rodzinach, w pracy i w życiu społecznym. Życzymy satysfakcji z dobrze wypełnianych zadań życia, zdrowia i miłości najbliższych.

 4. Dziękujemy wszystkim, którzy dziś ubogacają liturgię Bożego Narodzenia, poczynając od Pasterki: zespołowi "Powołani", chórowi parafialnemu, scholii, harcerzom,   lektorom, kantorom, ministrantom  i całej służbie liturgicznej.

 5. Dziękujemy ks. Krzysztofowi i s. Aldonie oraz wszystkim, którzy z nimi pracowali, aby nasz kościół wyglądał tak pięknie i uroczyście, jak  widzimy,  na Boże Narodzenie. Abyśmy mogli cieszyć się ze żłóbka betlejemskiego, z dekoracji wszystkich ołtarzy i całego wnętrza naszej świątyni.

 6. Dziś kolejna Msza św. będzie o godz. 10.00 /chrzty/, 11.30. 13.00 i 18.00.

 7. Jutro w święto św. Szczepana, pierwszego męczennika Msze św. odprawimy o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00  i 18.00. Ofiary złożymy na cele Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku oraz na cele  edukacyjne i formacyjne, za które odpowiada Diecezja Płocka. W ten sposób wspieramy rozwój i dobrą przyszłość naszej Ojczyzny i Kościoła. Wizytę duszpasterską rozpoczniemy w czwartek, 28 grudnia.  Plan  kolędy na najbliższe dni podamy jutro. Jutro także ks. proboszcz przedstawi  główne wydarzenia z życia naszej parafii w 2017 r. oraz plany  na 2018 r.

 8. W sobotę z racji kolędy nie będzie Mszy św. o godz. 18.00. W styczniu Msze św. będziemy odprawiać o godz. 6.30 i 8.30. Nie będzie też modlitw wieczornych o godz. 17.30 i Mszy św. o godz. 18.00.
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 37