MAŁŻEŃSTWO

 

Sakrament małżeństwa, przez który mężczyzna i kobieta stanowią między sobą wewnętrzną wspólnotę życia i miłości, powstał z woli Stwórcy, który wyposażył je we własne prawa. Z natury jest on nastawiony na dobro współmałżonków, a także na zrodzone i wychowane potomstwo. Małżeństwo ochrzczonych mężczyzny i kobiety zostało podniesione przez Jezusa Chrystusa do godności sakramentu. Związek małżeński opiera się na zgodności obu stron, to znaczy na woli wzajemnego i trwałego oddania się sobie w celu przeżywania przymierza wiernej i płodnej miłości.

Do istoty małżeństwa należy jedność, nierozerwalność i otwartość na płodność. Poligamia jest przeciwna jedności małżeństwa; rozwód rozłącza to, co Bóg złączył. Odrzucenie płodności pozbawia życie małżeńskie dziecka, które jest "najcenniejszym darem małżeństwa".

Sakrament przymierza małżeńskiego powinien być zawierany publicznie, w ramach celebracji liturgicznej, wobec kapłana oraz świadków i zgromadzenia wiernych.

Dopóki żyje prawowity współmałżonek, zawarcie powtórnego związku przez rozwiedzionych sprzeciwia się zamysłowi i prawu Bożemu. Osoby rozwiedzione zawierające nowy związek (tylko cywilny) nie są wyłączone z Kościoła, ale nie mogą przystępować do Komunii świętej. Powinny prowadzić życie chrześcijańskie, zwłaszcza wychowując swoje dzieci w duchu wiary.

Narzeczeni, którzy pragną zawrzeć Sakrament Małżeństwa są zobowiązani zgłosić się do kancelarii parafialne najpóźniej na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu w celu rozważnego i spokojnego podjęcia bezpośredniego przygotowania do ślubu, ewentualnego uzupełnienia katechezy przedmałżeńskiej i załatwienia formalności.


Spotkania dla narzeczonych w dekanacie mławskim w 2017 r.

1. Spotkania będą  odbywać  się w sali "Nazaret" w parafii św. Stanisława BM w Mławie, wejście od strony  ul. 3 Maja.  Spotkania będą w cztery  soboty  w niżej podanych   miesiącach,   w godz. 10.00 - 12.00.


2. Terminy spotkań są następujące:

luty                       -    4, 11, 18, 25

marzec                  -    4, 11,18, 25

kwiecień               -    1, 8, 22, 29

maj                       -    6, 13, 20, 27

czerwiec               -    3, 10, 17, 24

lipiec                     -    1, 8, 15, 22

wrzesień               -    2, 9, 16, 23


3. W 2017 r. zajęcia prowadzą duszpasterze parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Mławie, /pierwszy i ostatni wyżej podany termin/, doradcy życia rodzinnego /drugi termin/  oraz pedagog i psycholog / trzeci  termin/.


4. Każda para po wykładzie z doradcą życia rodzinnego umawia się na dwa indywidualne spotkania w Poradni Życia Rodzinnego.


5. Jeśli narzeczeni nie mają dyplomu z religii w zakresie szkoły średniej, duszpasterz udostępnia im odpowiednie materiały, np.: "Katechizm dla dorosłych", "Kompendium Kościoła Katolickiego" lub inne. Przeprowadza stosowny egzamin a jego wynik dołącza  do protokołu przedślubnego.


6. Z racji przekazywanych  materiałów i odbywanych "Spotkań" każda para podczas pierwszego Spotkania w Mławie  przekazuje 100 zł. na materiały, które będą wręczane na zakończenie każdego ze "Spotkań" oraz na rzecz prowadzących te zajęcia.


7. Spotkania dla narzeczonych należy odbywać w dekanacie mławskim. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach w innej miejscowości. Zawsze jednak całość przygotowań do sakramentu małżeństwa należy odbyć w jednym miejscu.


Mława, dnia 17 listopada  2016 r.

 

 

 

Do kancelarii należy przynieść ze sobą:

1.     Metryki chrztu wydane nie wcześniej niż pół roku przed zgłoszeniem się do kancelarii z adnotacją o bierzmowaniu.

2.     Dowody osobiste.

3.     Zaświadczenia o katechezie przedmałżeńskiej.

4.     Zaświadczenia o zawartym związku cywilnym w USC (jeżeli miał on miejsce przed ślubem kościelnym).

Dokumenty konkordatowe z USC wydawane trzy miesiące przed planowaną datą ślubu.

- Po przedstawieniu w/w dokumentów w parafii narzeczonej

lub narzeczonego, spisywany jest protokół kanonicznego badania narzeczonych, głoszone są zapowiedzi przedmałżeńskie (w parafiach narzeczonych). Strona, która nie jest z naszej parafii otrzyma dokument z prośbą o wygłoszenie zapowiedzi w swojej parafii.

- Po wygłoszeniu zapowiedzi w parafii narzeczonego(-nej) należy dostarczyć zaświadczenie o tym fakcie do kancelarii parafialnej (gdzie spisano protokół).

- Po spisaniu protokółu przedślubnego należy przystąpić do sakramentu pokuty (I-sza spowiedź przedślubna)

- W tygodniu przed ślubem należy przystąpić do drugiej spowiedzi przedślubnej a do kancelarii dostarczyć dane świadków oraz dopełnić wszelkich pozostałych formalności.

- W dniu ślubu dostarcza się do zakrystii obrączki i kartki o odbytej spowiedzi świętej.

- Sakrament małżeństwa zawiera się w parafii narzeczonej lub narzeczonego. Gdyby jednak zaistniała  potrzeba przyjęcia tego sakramentu poza własną parafią, wówczas należy uzyskać licencję na ślub w  innym kościele.

- Datę ślubu ustalamy według życzenia narzeczonych.

 

Warto o tym pamiętać

Narzeczonych zapraszamy do kancelarii parafialnej trzy miesiące przed zaplanowanym terminem ślubu. Termin zawarcia sakramentu małżeństwa należy uzgodnić wcześniej.


Konieczne dokumenty

- świadectwo chrztu, ważne 6 miesięcy od daty wydania

- świadectwo bierzmowania

- świadectwo ukończenia religii w zakresie szkoły średniej

- dowód osobisty

- zaświadczenie o stanie wolnym z USC, jeśli będzie zawierany tzw. ślub  konkordatowy

Narzeczeni  są zobowiązani do udziału w 4 Spotkaniach przed zawarciem sakramentu małżeństwa.